Cổng thông tin điện tử Thị trấn Hương An - huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam

http://huongan.gov.vn


UBND tỉnh làm việc với Sở TT&TT về chương trình kế hoạch năm 2018

Sáng nay 31/01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về chương trình kế hoạch năm 2018 ngành Thông tin và Truyền thông. Tham dự có đại diện các Sở ngành có liên quan.
 

Toàn cảnh buổi họp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở TT&TT đã báo cáo một số kết quả nổi bật của Sở trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác năm 2018. Theo đó, trong năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai hoàn thành tốt và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

Về ứng dụng CNTT, Sở đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, trong năm đã tham mưu tỉnh ban hành 01 Đề án, 01 Kế hoạch và 01 Quy chế, triển khai có hiệu quả các phần mềm phục vụ công việc, góp phần thực hiện cải cách chính trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại luôn được chú trọng, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 đề án, 05 kế hoạch, đã tích cực tham mưu tỉnh quản lý sâu sát hoạt động báo chí, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên theo dõi thông tin báo chí viết về Quảng Nam, kịp thời phát hiện và phối hợp với các cơ quan có liên quan đề nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh tình trạng các báo đưa thông tin, bài viết không đúng sự thật.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông được đẩy mạnh, thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ nhân dân; hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại; chất lượng các dịch ngày càng được nâng lên.

Về chương trình công tác năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm và nhiều mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2018, trong đó trọng tâm là công tác ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử. Triển khai các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phát triển CNTT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và Kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2018 (KH 7073/KH-UBND), trong năm 2018, tập trung đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước và phục vụ cải cách hành chính; hoàn thiện, triển khai đồng bộ, sâu rộng có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, đảm bảo khả năng liên thông, tích hợp; triển khai xây dựng hình thành các CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cấp các ngành.

Về báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở, tham mưu quản lý tốt hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 và Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hànhchính nhà nước; triển khai Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh và Quyết định 428 về “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021”.

Về lĩnh vực bưu chính, viễn thông: tham mưu, hướng dẫn triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển hệ thổng điểm Bưu điện Văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” năm 2018 theoQuyết định 1650/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh; thực hiện các nội dung Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất theo quyết định 1537/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất vào tháng 12/2018. Thực hiện việc hỗ trợ đầu thu số hóa truyền hình mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chương trình của Quỹ viễn thông công ích.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018 của Sở, đề nghị Sở cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng CNTT, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết để người dân có thể tiếp cận, khai thác sử dụng được dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Trên lĩnh vực báo chí cần làm tốt công tác tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền về các sự kiện lớn của tỉnh, tránh xảy ra khủng hoảng truyền thông. Tập trung tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch số hóa truyền hình, có chính sách hỗ trợ các đối tượng chính sách trong quá trình chuyển đổi tín hiệu truyền hình từ công nghệ tương tự sang công nghệ số.

Tác giả bài viết: Thùy Dung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây